auto

Accessory
Partició sil·làbica: au_to
Etimologia: forma abreujada de automòbil 1a font: s. XX
Body
    masculí
  1. Automòbil. Auto de línia.
  2. autos de xoc Atracció de fira consistent en una pista per on circulen autos elèctrics petits i fàcilment maniobrables que poden topar entre ells sense malmetre’s gràcies a unes bandes elàstiques que els protegeixen.