auto-

Body
  1. Forma prefixada del mot grec autós ‘mateix’, usada per a significar ‘propi’, ‘per ell mateix’. Ex.: autosuficient.
  2. Forma prefixada que indica relació o connexió amb l’automòbil. Ex.: autoescola, autopista.