autocar

Accessory
Partició sil·làbica: au_to_car
Compareu: autobús
Etimologia: de l’angl. autocar ‘automòbil’, de auto(mòbil) i car ‘vehicle’, a través del fr., amb el significat de ‘autobús’ 1a font: s. XX
Body
masculí automòbil, automobilisme Vehicle automòbil concebut fonamentalment per a transportar per carretera un nombre relativament reduït de persones a distàncies llargues o mitjanes.