automòbil

Accessory
Partició sil·làbica: au_to_mò_bil
Etimologia: cpt. híbrid de auto- i -mòbil
Body
    automòbil, automobilisme
  1. adjectiu Dit del giny capaç de produir la seva pròpia força motriu i que es pot desplaçar i ésser guiat segons el voler del seu conductor. Grua automòbil.
  2. masculí
    1. Vehicle automòbil terrestre, generalment muntat sobre quatre o més rodes i a vegades sobre erugues.
    2. especialment Automòbil de turisme.