auxiliar2

Accessory
Partició sil·làbica: au_xi_li_ar
Etimologia: del ll. auxĭlĭare, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
verb transitiu Prestar auxili (a algú o a alguna cosa). És obligatori auxiliar el ferits en un accident de trànsit.


Vegeu també:
auxiliar1