avanç

Accessory
Homòfon: abans
Compareu: avenç
Etimologia: de avançar 1a font: c. 1600
Body
    masculí
    1. Avançament.
    2. avanç informatiu radiotècnia i televisió Informació breu que hom anticipa com a part d’una notícia que es desenvoluparà posteriorment en un altre programa.
  1. motors Temps que hom fa transcórrer entre el salt de la guspira o l’inici de la injecció i el punt mort superior en els motors d’encesa per guspira o d’encesa per compressió, respectivament.
  2. tecnologia En una màquina eina, moviment relatiu de l’eina i de la peça que posa successivament noves parts d’aquesta sota l’acció del moviment principal.