aventura

Accessory
Compareu: ventura 1
Etimologia: del ll. adventura, participi futur fem. de advenīre ‘arribar’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
  1. Fet que s’esdevé inesperadament a algú. Un dia ple d’aventures.
  2. Empresa de dubtós reeixir. Ficar-se en una aventura.
  3. a l’aventura locució adverbial A l’atzar.