averia

Accessory
Partició sil·làbica: a_ve_ri_a
Homòfon: avaria, haveria
Body
    femení
  1. Haveria.
  2. A Andorra, impost que gravava el bestiar menut.