aviació

Accessory
Partició sil·làbica: a_vi_a_ci_ó
Etimologia: del fr. aviation (1863), íd., der. culte del ll. avis ‘ocell’
Body
    femení
  1. aeronàutica Part de l’aeronàutica relativa als aerodines.
  2. transports i ciències militars Dotació d’avions, d’instal·lacions complementàries, etc., d’un estat, d’una companyia, etc.