aviar

Accessory
Partició sil·làbica: a_vi_ar
Etimologia: de via1
Body
  verb
 1. transitiu
  1. Deixar anar. Els té molt ben entrenats: cada tarda avia els coloms i al vespre tornen a joc.
  2. despatxar 5. El majoral avià quatre mossos malfeiners.
  3. aviar el bestiar Obrir el corral perquè surti a pasturar.
 2. transitiu
  1. Donar sortida.
  2. aviar la bassa (o el safareig, etc.) Donar sortida a l’aigua.
 3. transitiu Llançar.
  1. transitiu Posar en camí o en moviment; encaminar. Aviar les vaques a l’estable.
  2. pronominal Encaminar-se.
 4. transitiu indústria tèxtil Netejar l’estregat dels ordidors mecànics i dels telers de mà traient-ne les brosses i la borra.