avió1

Accessory
Partició sil·làbica: a_vi_ó
Homòfon: avior
Etimologia: probablement del cast. avión, íd., potser relacionat amb el ll. gavia ‘gavina’
Body
masculí ornitologia Falcillot.


Vegeu també:
avió2