avió2

Accessory
Partició sil·làbica: a_vi_ó
Homòfon: avior
Etimologia: del fr. avion, íd., mot creat sobre el ll. avis ‘ocell’ per l’enginyer llenguadocià Clément Ader el 1875 i enregistrat el 1890
Body
    masculí aeronàutica
  1. Aerodina proveït de grup propulsor i de plans sustentadors (o ales) fixos durant el vol. Avió de transport. Avió militar.
  2. avió de bombardeig bombarder2 2.
  3. avió de caça caça 4 1.  4. Vegeu també:
    avió1