avui

Accessory
Partició sil·làbica: a_vui
Etimologia: del ll. td. oie, vulgarisme del cl. hodie, íd., que donà l’ant. vui i el valencià hui, amb la a- inicial d’altres adverbis (cf. aviat) 1a font: s. XIII
Body
  adverbi
  1. En el dia que som. Ho portarà avui. Avui no ha vingut.
  2. avui per demà locució adverbial Indica el dia indeterminat que s’esdevindrà alguna cosa.
  3. d’avui a demà locució adverbial Per a denotar un canvi, un esdeveniment, etc., sobtós.
  4. d’avui endavant locució adverbial Des d’ara.
  5. en tal dia com avui locució adverbial En un dia d’un any passat d’igual data que el present.
  1. En el temps present, actualment. Escandalitzar-se de les coses d’avui.
  2. avui dia (o avui en dia) locució adverbial Actualment. Avui dia tot és més car.