bajà
| | bajana

Accessory
Etimologia: del ll. bajanus ‘natural de Baiiae’, ciutat de la Campània, coneguda per les insípides fabae bajanae posades en remull, d’on ‘tou d’intel·ligència’ 1a font: s. XIV, Eiximenis
Body
adjectiu i masculí i femení Neci, ximple.