bala1

Accessory
Etimologia: del fr. balle, íd., frànc. balla ‘bola’ (v. bala2)
Body
  femení
 1. embalatge, envasat Fardell d’una mercaderia atapeïda o premsada i encordada o lligada amb fleixos o filferros. Una bala de paper, de palla.
 2. arts gràfiques
  1. Conjunt de deu raimes de paper, és a dir, cinc mil fulls.
  2. Coixinet de forma semiesfèrica proveït d’un mànec, que empraven els impressors fins a la darreria del segle XVIII per a entintar la forma. 3. Vegeu també:
  bala2