baladrejar

Accessory
Etimologia: de l’ant. baladrar, ll. *balatrare, relacionat amb el ll. familiar balatro, -ōnis ‘xerraire’ 1a font: 1507, Nebrija-Busa
Body
verb intransitiu Cridar esvalotant.