balandrejar

Accessory
Etimologia: d’origen incert, probablement mot de creació expressiva o potser resultat de l’encreuament de balancejar amb brandar 1a font: 1803, DEst.
Body
    verb
  1. intransitiu Oscil·lar, balancejar.
  2. pronominal Gronxar-se, balancejar-se.