balneari
| | balneària

Accessory
Partició sil·làbica: bal_ne_a_ri
Etimologia: del ll. balnearius, íd.
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent als banys. Estació balneària.
  2. masculí
    1. Establiment de banys públics, especialment medicinals.
    2. Abusivament, establiment hoteler especialment indicat per a fer cures de repòs, etc., sobretot el situat en una zona rica en deus d’aigua mineromedicinal, on és possible de prendre les aigües.