banc

Accessory
Homòfon: bang
Etimologia: del germ. bank a través del ll. vg. occidental 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
  1. Seient estret i llarg, generalment de fusta, amb respatller o sense, on caben algunes persones. Un banc d’església. El banc dels acusats. Banc respatller, de respatller.
  2. marina, marítim Tauló que va fix de banda a banda d’una embarcació menor i que serveix de seient als remadors.
  3. banc de paret Banc amb el seient fixat en una paret que li fa de respatller.
  4. banc escon Escon.
  5. banc ras Banc sense respatller.
  6. sortida (o idea, o raó, etc.) de peu de banc Sortida, idea, raó, etc., que no té fonament ni il·lació.
  7. un pegat en un banc Dit d’una cosa inoportuna.
 1. Caixabanc.
 2. oficis manuals i tecnologia Taula sòlida, de fusta o metàl·lica, generalment horitzontal, proveïda dels dispositius necessaris per a efectuar-hi diversos treballs de fuster, de manyà, d’ajustador, d’espardenyer, etc.
  1. Peça que serveix de base, de sòcol o de suport.
  2. art Bancal, predel·la.
  3. tecnologia Estructura que suporta els diferents mecanismes de certes màquines i, per extensió, la màquina mateix. Banc de manuar. Banc de trefilar.
  4. viticultura, indústries vinícoles Suport còncau on recolzen horitzontalment les botes de vi.
  5. banc de llit Cadascun dels suports dels llits de posts.
  6. banc portabobines indústria tèxtil Balancer que porta les bobines en les metxeres.
  7. banc portafusos indústria tèxtil Barra horitzontal llarga, generalment immòbil, on van fixats els fusos o pues en les metxeres i contínues.
  8. banc porta-rodets indústria tèxtil Balancer que porta els rodets en les retorcedores d’aranyes.
  1. història Taula que usaven els canviadors.
  2. economia Institució econòmica que pren fons a préstec (dipòsits, obligacions, etc.) i que, en certs casos, crea diner per a facilitar fons a qui desitgi un préstec. Banc comercial. Banc industrial.
  3. banc central economia Entitat del sistema bancari, generalment de caràcter públic, que té per funcions essencials l’emissió de moneda i la regulació de l’oferta monetària, fer de banquer del govern, operar com a gestor i dipositari de les reserves d’or i de divises i fer-se càrrec dels pagaments internacionals de l’estat.
 3. agricultura
  1. Feixa entre dues tires de ceps, d’oliveres o d’altres plantes; bancada.
  2. Espai on giren els animals o els tractors quan llauren.
 4. geomorfologia
  1. Massa que forma una capa horitzontal, estrat. Banc de sorra, d’argila, de glaç.
  2. En el fons de la mar, baix extens.
  3. Baix format per sorra, quasi a flor d’aigua, on poden encallar fàcilment les embarcacions.
  4. Planassa submarina on hi ha un cúmul passiu, en part convex, de material organogen no resistent a les onades, i originat per organismes sèssils.
  5. Altiplà aïllat de la plataforma continental vorejat per una depressió o gorja profunda que ocupa la part mitjana o externa de la plataforma.
  6. En una pedrera, veta d’un mineral determinat.
 5. ictiologia Massa de peixos que es traslladen junts en nombre de molts milers obeint a unes mateixes necessitats, especialment durant l’època de fresa.
 6. medicina Dipòsit en condicions de conservar òrgans, teixits, etc., destinats a ésser utilitzats en terapèutica per a suplir deficiències dels mateixos òrgans, teixits, etc., en determinats pacients. Banc de sang.
 7. meteorologia
  1. Estesa de núvols en un sol nivell, generalment amb poc gruix. Banc d’altocúmuls, d’estratocúmuls.
  2. banc de boira Boira compacta que s’estén horitzontalment al llarg d’alguns centenars de metres.
 8. banc de dades informàtica Conjunt de dades informatitzades sobre un tema determinat, consultable per molts usuaris, que pot ésser format per un conjunt no estructurat de fitxers o per una base de dades.
 9. banc de dilució biologia molecular i bioquímica Sèrie de tubs d’assaig estèrils de concentració decreixent i dilució coneguda obtinguts per dilució successiva del contingut (bacteris, biomolècules, cèl·lules, etc.) del primer tub.
 10. banc de proves tecnologia Instal·lació per a efectuar proves.
 11. banc d’ítems documentació Fitxer per a guardar-hi els ítems d’una prova objectiva.