banya

Accessory
Etimologia: del cèlt. *bannom, a través d’una forma pl. neutre *banna 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
 1. anatomia animal
  1. Protuberància frontal que, generalment en nombre d’un parell, posseeixen molts remugants (cèrvids, bòvids, antilocàprids, giràfids), els quals les empren sovint com a òrgans d’atac.
  2. per extensió En alguns animals, protuberància o apèndix, nasal o frontal, que té semblança amb una banya, Les banyes del cargol. La banya del rinoceront. Les banyes d’una papallona. Les banyes del duc.
  3. ficar la banya en un forat figuradament i col·loquialment Entossudir-se.
  4. portar banyes figuradament i col·loquialment Haver estat enganyat pel cònjuge o la parella.
  5. posar banyes (a algú) figuradament i col·loquialment Enganyar-lo el seu cònjuge o parella.
  6. trencar-se (o rompre’s) les banyes (en alguna cosa) figuradament i col·loquialment Esforçar-s’hi molt, treballar-hi intensament.
  7. veure’s les banyes figuradament i col·loquialment Adonar-se d’un error i fer-ne esmena.
 2. Banya de bou, de be, etc., que serveix de veire, per a posar-hi oli, sal, etc., o de botzina.
 3. Substància que constitueix les banyes, emprada en la fabricació d’objectes. Una pinta de banya.
 4. Bony al front. Fer-se una banya un infant.
 5. En una cosa en forma de mitja lluna o de forca, cadascuna de les dues puntes.
 6. electrotècnia Cadascuna de les petites antenes que hom disposa encarades sobre dos conductors elèctrics entre els quals pot encebar-se un arc.
 7. marina, marítim Barra de l’argue.
 8. marina de guerra Prominència de les mines submarines que té per finalitat fer-les explotar en ésser tocades per un vaixell o un altre objecte.
 9. oficis manuals
  1. plural Eina emprada pels ferrers i els manyans consistent en una barra allargada l’un cap de la qual serveix de mànec, i l’altre és proveït de dos sortints entre els quals és col·locada la peça, generalment una barra, que hom vol doblegar o adreçar.
  2. Cadascuna de les puntes d’una enclusa, d’una bigòrnia, etc., especialment de la que té forma cònica.
 10. rellotgeria Cadascuna de les dues extremitats de què va proveïda generalment l’àncora per a evitar que pugui escapar-se de l’eix del volant.
 11. transports Cadascuna de les peces metàl·liques col·locades com a motius decoratius al capdamunt de les costelles de fusta del collar d’un animal de tir.
 12. banya de cabra botànica Coronil·la escorpioide.
 13. banya de gasela pastisseria Pastisset en forma de mitja lluna farcit amb una pasta d’ametlles aromatitzada amb aigua de flors de taronger, típic del Magrib.