barió

Accessory
Partició sil·làbica: ba_ri_ó
Body
masculí partícules elementals Hadró pesant, constituït per tres quarks, com ara el protó i el neutró.