barjaula

Accessory
Partició sil·làbica: bar_jau_la
Etimologia: del femení del prov. barjau ‘xerraire’, potser der. d’un nom propi Barjau o, millor, del verb barjà ‘bregar el cànem’ i figuradament ‘xerrar’ 1a font: s. XIX
Body
femení Prostituta.