barrastral

Accessory
Etimologia: d’origen preromà, probablement del basc bastarra ‘racó, dependència d’una casa’, alterat per influx de barra, barratge, amb el sufix romànic -al
Body
    masculí
  1. En els galliners, barra en què s’ajoquen les gallines.
  2. Bastiment amb barres on hom guarda l’herba.