barremià
| | barremiana

Accessory
Partició sil·làbica: bar_re_mi_à
Body
    estratigrafia
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent al barremià.
  2. masculí Quart estat (i edat) del cretaci inferior, situat per sota l’aptià i per damunt l’hauterivià.