barrot

Accessory
Etimologia: de barra1
Body
    masculí
  1. Barra gruixuda i curta.
  2. especialment Barra de ferro per a assegurar la porta de part d’arrere.
  3. especialment Barra, barró. Els barrots d’una cadira, d’un llit, d’una barana, d’una reixa, d’una finestra.
  4. Travesser d’una escala de gat (dita també escala de barrots).