basic*

Accessory
Pronúncia: bɛ́jzik
Etimologia: sigla formada dels mots anglesos Beginner’s Allpurpose Symbolic Instruction Code, llenguatge concebut el 1965 per J. G. Kemeny i T. E. Kurtz a New Hampshire, EUA
Body
masculí informàtica Llenguatge de programació per a aplicacions científiques i generals, de caràcter conversacional i fàcil d’usar.