batistot

Accessory
Etimologia: probablement de l’oc. batestau ‘combat, disputa’, que canvià -au en -ot i -est- en -ist per influx de batista
Body
    masculí dialectal
  1. Atac, accés sobtat d’una malaltia o un fenomen morbós. Ha tingut un batistot i se l’han endut a l’hospital.
  2. Enrabiada o disgust fort i sobtat, sovint seguit d’un desmai o descoratjament. En saber que l’acusaven, ha agafat un batistot tan gros que ha costat molt calmar-lo.