bell-lloquí
| | bell-lloquina

Body
adjectiu i masculí i femení De Bell-lloc del Pla (Plana Alta) o de Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell).