benanança

Accessory
Partició sil·làbica: ben_a_nan_ça
Etimologia: de benanant
Body
femení Situació en la qual són amplament satisfetes les necessitats de l’existència, benestar.