benastruc
| | benastruga

Accessory
Partició sil·làbica: ben_as_truc
Etimologia: de astruc2
Body
adjectiu Feliç, afortunat.