benhaja [o benhages, o benhagen]

Accessory
Etimologia: de haja, forma ant. de la 3a pers. sing. de l’imperatiu del verb haver1
Body
[benhages i benhagen són formes relatives a la 2a persona del singular i 3a del plural] interjecció Expressió de benedicció a favor d’una persona o cosa. Benhaja qui et parí! Benhages, dia de festa!