benzina

Accessory
Etimologia: deriv. modern del b. ll. benzoe 1a font: 1868, DLCo.
Body
    femení petrologia i química orgànica
  1. Conjunt de fraccions obtingudes en la destil·lació del petroli, que comprèn les diverses menes de gasolina, el petroli de cremar, la ligroïna, etc.
  2. especialment i col·loquialment Gasolina.