billar

Accessory
Etimologia: del fr. billard, íd., der. de bille ‘tronc polit, tac’, potser d’origen celta (cf. bitlla) 1a font: 1803, DEst.
Body
    masculí
  1. jocs d’entreteniment Joc d’habilitat i de saló que hom practica amb tres boles, generalment de vori, impulsades per uns pals anomenats tacs sobre una taula rectangular proveïda de bandes elàstiques i recoberta amb un feltre verd ben tibant.
  2. Establiment o local destinat al joc del billar.