bistronomia

Accessory
Partició sil·làbica: bis_tro_no_mi_a
Etimologia: del fr. bistronomie, íd., der. de bistro o bistrot ‘taverna, cafeteria’
Body
femení gastronomia Cuina de qualitat i amb segell d’autor servida en un ambient informal i a preus econòmics.