bobò

Accessory
Etimologia: d’origen expressiu en llenguatge infantil per reduplicació de l’adj. bo2 (v. bombó) 1a font: 1839, DLab.
Body
masculí Terme infantívol per a designar qualsevol llaminadura.