boca-orella

Body
masculí Transmissió o difusió oral d’una notícia, una informació, etc., directament d’una persona a una altra. Algunes novel·les triomfen gràcies al boca-orella.