bocal

Accessory
Homòfon: bucal, vocal
Etimologia: de boca 1a font: 1365
Body
    masculí
  1. Pot alt, vas cilíndric de vidre, de terrissa, etc., per a contenir conserves, medicaments, bombons, etc.
  2. història militar Reforç semblant a una faixa que protegeix la part superior de la beina de l’espasa i que correspon al reforç inferior (dit guaspa).
  3. construcció naval Taula de fusta que, disposada paral·lelament a la cinta i situada immediatament per sota seu, forma part del folre exterior d’una embarcació menor.