bogeria

Accessory
Partició sil·làbica: bo_ge_ri_a
Etimologia: de boig 1a font: 1670, DTo.
Body
    femení
    1. Estat de qui és boig.
    2. hiperbòlicament Inclinació incontrolada envers una persona o una cosa. Tenir bogeria pel futbol. Tenir una bogeria per les criatures.
  1. Acte o paraula de boig. Fer bogeries. Quines bogeries de dir!
  2. Manicomi.