bordar

Accessory
Compareu: brodar
Etimologia: potser variant de abordar1 (no és segura llur relació amb l’accepció nàutica), o més probablement de bornar, d’un frànc. *bihurdan amb conservació de la -d-
Body
verb intransitiu Lladrar amenaçadorament.