bresca

Accessory
Etimologia: d’origen preromà, però de procedència obscura, es podria pensar que vingui d’un cèlt. continental *briska, ampliació d’una arrel cèltica breis- ‘fragmentar’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
femení apicultura Estructura de cera del rusc construïda per les abelles i altres himenòpters, composta de cel·les prismàtiques hexagonals i destinada a l’emmagatzematge de mel i de pol·len i a la cria de les larves.