bufa2

Accessory
Etimologia: de bufar
Body
  femení
 1. Bufeta.
  1. Bossa que fa la roba.
  2. fusteria Bòfega formada en una fullola per una aplacada imperfecta; bufat.
 2. dialectal globus 2.
 3. col·loquialment Embriaguesa. Agafar una bufa.
 4. Llufa, ventositat.
 5. art
  1. Recipient per a contenir colors a l’oli utilitzat a partir del Renaixement fins a mitjan segle XIX.
  2. Sac espermàtic de be, xopat d’aigua, que, posat com a funda d’un pinzell, serveix per a allisar, uniformar i unir pinzellades i matisos de la pintura a l’oli quan encara és tendra.
 6. bufa del diable botànica
  1. Bolet gasteromicet de l’ordre de les licoperdals (Lycoperdon giganteum), sovint molt gros, de carpòfor globulós, blanc, i sense peu.
  2. Pet de llop gros.
 7. bufa del dimoni botànica
  1. Pota de cavall.
  2. Pet de llop. 8. Vegeu també:
  bufa1