burg

Accessory
Etimologia: del b. ll. burgus, i aquest del germ. comú bŭrgs ‘ciutat petita; fortificació’ 1a font: s. XIII
Body
masculí història A l’edat mitjana, nucli urbà format al voltant d’un castell o d’una ciutat emmurallada.