cabeça

Accessory
Etimologia: del ll. capĭtĭa (més segurament de la variant *capĭttia), pl. de capĭtĭum, der. de caput, -ĭtis ‘cap’ (v. cap1) 1a font: 1289
Body
    femení
  1. antigament Cap de bestiar.
  2. Bulb. Una cabeça d’alls.
  3. dret de les cabeces història Cabeçatge.