cabrestant

Accessory
Etimologia: d’origen incert, potser de l’angl. capstan (1325), capstring (1500) ‘corda posada com una caputxa’, o potser de l’oc. cabestrant, participi de cabestrar ‘enrotllar cables’ 1a font: 1839, DLab.
Body
masculí Argue.