caca

Accessory
Etimologia: d’origen expressiu, de l’arrel ll. de cacare ‘cagar’
Body
    femení
  1. Terme infantívol per a designar els excrements.
  2. per extensió Tota mena de brutícia.
  3. caca de les orelles Cerumen.