cadascun
| | cadascuna

Accessory
Etimologia: de l’ant. i dial. cascun, encreuament de cada un i l’ant. quiscun, del ll. vg. quisque unus ‘cada un’
Body
adjectiu Tota persona o tota cosa de les que formen part d’un grup o una col·lectivitat. Donaran una baldufa a cadascun dels nens. Posar etiquetes a cadascuna de les capses.