cadastre

Accessory
Etimologia: de l’it. dial. catastro, it. catasto ‘inventari’, ant. catàstico, del gr. bizantí katástikhon ‘llista, registre’, der. de stíkhos ‘línia’ 1a font: 1639
Body
    masculí
  1. dret administratiu Documentació establerta per tal de permetre la identificació de les propietats immobles d’una determinada zona, la constatació del caràcter dels seus productes i la quantificació dels ingressos que en resulten.
  2. història Impost global i directe establert després del decret de Nova Planta.