caixó

Accessory
Partició sil·làbica: cai_xó
Compareu: caixa, capsa
Etimologia: de caixa 1a font: s. XIII, Vides
Body
masculí Caixa petita amb tapa o sense destinada a guardar-hi alguna cosa.