calamarsa

Accessory
Compareu: pedra 4
Etimologia: probablement d’una base cèltica caria martia ‘pedres de març’, anàlogament a calabruix (v. aquest mot)
Body
femení meteorologia Grans petits de glaç, transparents o translúcids, procedents de la condensació del vapor d’aigua atmosfèric.