calci-

Body
Forma prefixada del mot llatí calx, calcis, que significa ‘calç’. Ex.: calcímetre.